Pensioen voor medewerkers

Als het in de cao staat, of als uw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Maar ook als dat niet zo is, wilt u uw werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde niet ontzeggen. Een goede pensioenregeling wordt vaak hogelijk gewaardeerd.

Twee vormen mogelijk

Er zijn twee soorten pensioenregelingen: salarisdiensttijdregeling (tegenwoordig meestal de middelloonregeling) of beschikbare premieregeling.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling ontvangt uw werknemer een pensioen over het gemiddelde salaris van zijn of haar loopbaan. Dat betekent dat het eindresultaat op voorhand niet vastligt, en dat de premie dus in de loop der tijd kan stijgen of dat u moet bijbetalen om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen. Voor u als werkgever is dat een onzekere factor.

De werknemer bouwt het pensioen gedurende zijn werkzame leven op. Bij het bereiken van de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

Voordelen

Nadeel

Beschikbare premieregeling

Bij de beschikbare premieregeling wordt een vast bedrag aan premies betaald waarmee het pensioenkapitaal van uw medewerker opgebouwd wordt. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van het beleggingsresultaat. Dat resultaat is onzeker en kan lager of hoger uitvallen dan verwacht. Er is geen garantie op het pensioenkapitaal, hoewel dat in principe tegen extra kosten wel te verzekeren is.

Als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op de pensioendatum, koopt uw werknemer hiervoor een periodieke pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering is onzeker en hangt onder meer af van het opgebouwde kapitaal en de rentestand op het moment van de pensioenaankoop.

Voordelen

Nadeel

Kwaliteit en betaalbaarheid voorop

Pensioen is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Wij nemen graag de tijd om u goed te adviseren. Wij weten wat verschillende partijen te bieden hebben en kennen de achterliggende (belasting)wetgeving. In onze advisering kijken we breed naar de financiƫle mogelijkheden van uw onderneming en stellen we kwaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregeling centraal.

Ook als u al een pensioenregeling heeft, kunt u ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel uw regeling is.